องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
ขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2567
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2567
ส่่งเสริมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอบรมเพื่อเพิ่มความรู้
กิจกรรม แยกก่อนทิ้ง เพื่อสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินจริยธรรมของ อบต.คำตากล้า พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลภาคสนามข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๓(๑) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview34
insert_drive_file ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติและขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้าและเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file เผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview32

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
location_on สถานที่ท่องเที่ยว
ผาศักดิ์
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
บุคลากรภายใน
location_on ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 157
เดือนนี้4,024
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)39,688
ทั้งหมด 262,924


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ