messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
info แบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)


ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)


camera_alt ภาพกิจกรรม
คู่มือวิธีการใช้งานระบบ บริการ e-service ผ่าน Google From
กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567
วันงดสูบบุหรี่โลก
การดำเนินกิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
การจัดงาน MOI Waste BanK Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ
ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือวิธีการใช้งานระบบ บริการ e-service ผ่าน Google From
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดต้้งศูนย์/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS grade
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์คำสั่งเรื่องการมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS Admin
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ OSS
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS)
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview1
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสกลนคร" grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview15
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview25
การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้าง4444 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview17
location_on สถานที่ท่องเที่ยว
ผาศักดิ์
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
 
บุคลากรภายใน
location_on ผู้บริหารองค์กร
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
นายธารินทร์ ยางธิสาร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 082-844-0204
ลิงค์น่าสนใจ

สถิติ sitemap
วันนี้ 93
เดือนนี้2,069
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)68,862
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ