info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 2
play_arrow รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนเมษายน2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ