องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.คำตากล้า ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.คำตากล้า
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ครั้งแรก วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แต่งตั้งรองนายก อบต.รักษาราชการแทนนายก อบต.
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้ว หมู่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศการกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ หมู่13 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงาน
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะฯ เป็นพนักงานจ้าง และประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 239
photo ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 80
photo ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 88
photo แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่-พนักงาน ปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : กองสวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)และที่แก้ไขปรับปรุงถึงปัจจุบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายบริหารและประกาศรับโอน พนักงานส่วนตำบลที่ว่างในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประเภททั่วไป.จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ตั้ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
1 - 20 (ทั้งหมด 131 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7