messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook "ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสกลนคร"
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
find_in_page ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 14
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
ประกาศเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประกาศเรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสาร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2567 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 48
ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินจริยธรรมของ อบต.คำตากล้า พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 18
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลภาคสนามข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๓(๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 47
ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติและขับเคลื่อนโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้าและเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 58
เผยแพร่ไฟล์หนังสือคู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชนในรูปแบบคิวอาร์โค้ด poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 75
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
find_in_page ประกาศกฏบัตรหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
find_in_page การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2566 ของกระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 219 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11