องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายธีระพงศ์ พิมเสน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นางสาวณัฐนิชา สิทธิมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเกษม พิมเสน
นายช่างโยธา
-ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ทักษะ)
(นายวิษณุพงษ์ เรียวกลาง)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า(ทักษะ)
(นายบรรจง ชมภูประเภท)
คนงาน
นางสาวพรพรรณ ยุทธเนตร
คนงาน