องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
play_arrow ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงของหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีท poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview69

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการประเมินจริยธรรมของ อบต.คำตากล้า พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file ประกาศเรื่องการสำรวจข้อมูลภาคสนามข้อมูลที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มาตรา ๑๓(๑) grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview24

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview33
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview118

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

place สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ รอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
ภาพ

รอปรับปรุง