info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2562) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ