info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 161
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

ใส่ code:

 น้ำประปาหมู่ 13 ไม่ไหลเป็นเวลาหลายวันไม่มีการแจ้งหรือแก้ไขเลยไม่มีใครรับผิดชอบเลยหรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วค่ะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:22 กรกฏาคม 2564)

ตลาดเหมือนโรงอาหาร ฟื้นที่วางของน้อย เทศกิจบ้าอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าจะนำคำแนะนำดังกล่าวมาปรับปรุงการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น อนึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ขอชี้แจ้งประเด็นเกี่ยวกับ ทั้งสามประเด็นดังนี้ 1. ตลาดเหมือนโรงอาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคำกล้าขอเรียนถามว่าตลาดที่กล่าวถึงคือตลาดไหนหากเป็นตลาดฝั่งด้านองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าดูแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าจะได้แจ้งผู้เช่าช่วงต่อดำเนินการปรับปรุง 2. ฟื้นที่วางของน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าขอชี้แจงว่าพื้นที่ตลาดสดในความดูแลขอองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าได้รับการเช่ามาจาก กรมธนารักษ์พื้นที่สกลนคร เพียง 136 ตารางวา ตลาดในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าจึงไม่สามารถจัดให้มีที่วางของได้มากว่านี้ 3. เทศกิจบ้าอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าขอเรียนชี้แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537 ไม่ได้เขียนอำนาจให้องค์การบริหารส่วนตำบลใดในประเทศไทยนี้มีหน่อยงานเทศกิจหรือเจ้าหน้าที่เทศกิจ หากผู้ร้องเรียกพบเห็นหรือพบเจอบุคคลดังกล่าวอ้างตัวเป็นเทศกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ขอให้ผู้พบเห็นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง อนึ่งพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 ได้ระบุให้เทศบาลที่มีความจำเป็นสามารถมีหน่วยงานเทศกิจได้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้าขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจและแนะนำการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:05 มีนาคม 2564)

แจ้งให้ปรับปรุงถนน

ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ตุลาคม 2559)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ