องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านโคกอุดม หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านฉางบัวพา หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งด้วยเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตรบ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๓๘ สกลนคร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - ช่วงปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านผาศักดิ์ - บ้านดงน้ำเย็นยาวไปตามทางเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 95
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่หมู่บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ ๑๓ - บ้านดงน้ำเย็น หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้วสายจากสามแยกเขตนาแต้ยาวไปตามทางเดิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 113
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงสำเร็จรูปจากบ้านนายเสมียน ไชยสัตย์ - บ้านนายดาวเรือง งามสง่า บริเวณบ้านนางแพง กงสถิต ถึงบ้านนายอำคา อุประ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 114
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านวังเวิน สายจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงบ้านนายหนูแกม ชาวทองหลาง บริเวณบ้านนางแสง มณีทับถึงบ้านนางพุต ผาดนอก หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 116
rss_feed ซื้อรายการแบบพิมพ์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จำนวน ๑๖ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 123
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงบ้านแสนสุข สายจากบ้านนายอุทิศ สายมงคลถึงบ้านนายประมวล แสนหมื่น บริเวณบ้านนายอุทิศ สายมงคลถึงบ้านนางระเบียง สีแตงเหง้า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยด้วยเครื่องจักร จำนวน ๑,๒๑๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed ซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านหนองเหมือดเมี่ยง หมู่ที่ ๗ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างบ้านนายคำป้อง ปานพรม บริเวณข้างบ้านนายคำป้อง ปานพรมถึงบ้านนายสุภี เผือกไพบูลย์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงน้ำเย็นสายจากร้านครัวคุณยายถึงนานางกาอ่อน หล้าหิน หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาศักดิ์สายข้างโรงเรียนบ้านผาศักดิ์ยาวไปตามถนนเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง ๘๘.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนวลศรี คณะเมือง เริ่มจากรอยต่อคอนกรีตเดิมถึงบ้านนายบุญอุ้ม หล้าหิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าสู่หมู่บ้านยาวไปตามถนนเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 187
rss_feed จ้างปรับปรุงบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า หมู่ที่ ๘ บ้านวังเวิน ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสง่า - ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกอุดม หมู่ที่ ๒ สายคำตากล้า - ท่าก้อนไปฝายหลวง ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมจิตร - ห้วยเบือก ยาวไปตามทางเดิมสิ้นสุดที่ระยะทาง หมู่ที่ ๑๓ บ้านผาศักดิ์ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากวัดโคกโพธิ์งาม - บ้านนางระติมา โพธิสาราช หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากร้านครัวคุณยาย - นานางกาอ่อน หล้าหิบ หมู่ที่ ๕ บ้านดงน้ำเย็น ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 247
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดเทพศิริมงคล - ถนนพังโคน - บึงกาฬ หมู่ที่ ๑๖ บ้านฉางบัวพา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 243
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดินลูกรังซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้วสายวัดป่าธรรมรักษ์ เริ่มจากรอยต่อคอนกรีตเดิมยาวไปทางเดิม สิ้นสุดที่ระยะทาง ๒๒๔ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าบ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านวังเวิน - ดอนปู่ตา หมู่ที่ ๘ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 249
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงสายจากบ้านนางสมปอง กุลากุล ถึงบ้านนายประสาท วันดีวงศ์ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงสายจากบ้านนายศราวุธ อินทร์ศรี ถึงสี่แยกไฟแดง หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงสายจากบ้านนายดารา ก้วนหางฮองถึงบ้านนางสม นิกาพฤกษ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๔สายเริ่มจากบ้านนายสว่าน สิทธิโสภาถึงบ้านนางบานเย็น โประวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14 สายจากวัดโคกโพธิ์งาม ถึงบริเวณหน้าบ้านนายสิทธิชัย อุ่นคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านผาศักดิ์ หมู่ที่ 13 สายเริ่มจากบ้านนายประดิษฐ์ นนทอุทก ถึงบริเวณหน้าบ้านนายขาน จันทร์โฮง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 267
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ 15 สายเริ่มจากบ้านนาคำ สิ้นสุดเขตรอยต่อถนนเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
1 - 43 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1