ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ ๑๖ บ้านฉางบัวพา ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สายจากบ้านนายธีระวุฒิ หล้าหิบถึงนานายบุญอุ้ม ศรีรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง