ชื่อเรื่อง : จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนสิงหาคม 2564 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง