messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ครั้งที่ 2/2566
รายละเอียด : วันที่ 7 เมษายน 2566 คณะกรรมการการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับแผนการเงิน และพิจารณาอนุมัติโครงการที่องค์กร/หน่วยงาน เสนอเข้ามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้โพส : สำนักปลัด