messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดประชาคม 10 หมู่บ้าน สำรวจความต้องการ ของประชาชน และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณ แก้ไขความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด โดยกิจกรรม ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงประชาคม ถือได้ว่าเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมดำเนินการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล 17 พย.65 (4 ภาพ)
ผู้โพส : admin