info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ที่อยู่ 173 หมู่ 5 ต.คำตากล้า อ.คำตากล้า จ.สกลนคร 47250 โทร 042-796173 โทรสาร. 042-796173 E-mail : 6470904@dla.go.th

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 186
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชน
รายละเอียด : ในห้วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน โดยจัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ใน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. บ้านดงน้ำเย็น 2. บ้านโคกอุดม 3. บ้านหนองเหมือดเมี่ยง 4. บ้านห้วยดินดำ 5. บ้านวังเวิน 6. บ้านศรีดอกแก้ว 7. บ้านผาศักดิ์ 8. บ้านดงแสนสุข 9. บ้านนาคำ 10.บ้านฉางบัวพา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 10 หมู่บ้านรวมกว่า 200 คน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0879068863,093498038
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายธารินทร์ ยางธิสาร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0980974259
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
นายสมจิตร ประดับศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0828440204
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ภาณุกฤช หาริชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
โทร : 0951689428
ลิงค์น่าสนใจ